Florale Vormgeving I

Florale Vormgeving I (8 lessen)

Door gevarieerde opdrachten en theorie word je aangemoedigd om je eigen creativiteit te ontplooien en vorm te geven aan de hand van verschillende nieuwe technieken naast reeds gekende basistechnieken. In de syllabus staat ook info over bloemen en planten die je als florist van pas kunnen komen.

Data 2019-2020:

14.09.2019 - 12.10.2019 - 16.11.2019 - 14.12.2019

18.01.2020 - 08.02.2020 - 14.03.2020 - 25.04.2020


Florale Vormgeving II

Florale Vormgeving II (8 lessen)

Als florist ben je gaandeweg verder vertrouwd geraakt met nieuwe mogelijkheden in het bloemschikken en ben je gegroeid in je persoonlijke benadering tot de bloemsierkunst. Deze cursus bouwt verder op de ervaring in het werken met bloemen en planten, en staat in het teken van opdrachten die aan de hand van theorie persoonlijk worden uitgewerkt en vormgegeven.


Florale Vormgeving:

Gelegenheidsbloemwerk

Gelegenheidsbloemwerk (8 lessen)

Met speciale gelegenheden als uitgangspunt zoals huwelijk, doop, rouw, communie,… en aan de hand van wat theorie o.a. rond symboliek in de bloemsierkunst, werk je de opdrachten uit op je persoonlijke manier door gebruik te maken van gekende en nieuwe technieken.

We gaan gedetailleerder en specifieker werken rond diverse opdrachten.M.a.w. voorbeelden van specifieke bestellingen van klanten voor allerlei gelegenheden. Bijvoorbeeld een interieur in een specifieke stijl aankleden met bloemwerk, bruidswerk in een bepaalde stijl (bloemen, locatie, kledij,…),..

Data 2019-2020:

21.09.2019 - 12.10.2019 - 16.11.2019 - 14.12.2019

18.01.2020 - 08.02.2020 - 14.03.2020 - 25.04.2020